top of page
PD_model.png

De principes van ons Manifesto tonen zich doorheen ons werk met organisaties in de 6 bovenstaande thema's.

Een duurzaam resultaat raakt echter zelden gerealiseerd als thema's geïsoleerd aangepakt worden. Deze 6 thema's in organisaties vormen dus samen een eco-systeem. We werken daarbij telkens met paren die elkaar kunnen versterken (in balans) of verstikken (uit balans).

teams.png

TEAMS

Meer en meer organisaties worden geconfronteerd met complexe uitdagingen. Het samenspel tussen disciplines is daarbij cruciaal. Als de ontwikkeling van collectieve intelligentie cruciaal is voor jouw organisatie dan zijn teams een goed thema om mee aan de slag te gaan.

wirearchy.png

WIREARCHY

Teams kunnen zo sterk intern gehecht of gericht raken dat ze zich afsluiten voor de buitenwereld. Dan is het cruciaal om te werken aan de verbinding tussen teams. Deze interventies vormen een krachtig netwerk (wirearchy) waar informatie vlot kan doorheen stromen en waar beslissingen op de juiste plek genomen worden.

leadership.png

LEADERSHIP

Leiderschap gaat over het ontwikkelen van leidinggevenden én het ontwikkelen van een effectief leiderschapssysteem. Een goed samenspel creëren tussen het strategische, tactische en operationele leiderschap door het ontwikkelen van een collectief vermogen eerder dan een individueel vermogen. Ook vlakke organisaties (met minder lagen) kunnen volledig vast rijden in dit thema.

mastery.png

MASTERY

Goed leiderschap is onontbeerlijk om ruimte te maken voor leren en ontwikkelen. Organisaties slagen er nochtans vaak niet in om de gewenste ontwikkeling te prikkelen en smoren die soms eerder in de kiem. Wil je meer professionals in je organisatie, dan is mastery (gesteund door goed leiderschap) een krachtig thema om mee aan de slag te gaan.

value streams.png

WAARDESTROMEN

Organisaties zijn op hun best als het glashelder is welke waarde men wil creëren voor de klant of voor de doelgroep. Die connectie is essentieel zingevend.  Als je medewerkers voortdurend tegen de inefficiëntie van de eigen organisatie moeten 'vechten' of aan de andere kant 'apathisch' geworden zijn, dan is het werken met waardestromen een uitstekend startpunt.

design.png

DESIGN

Het optimaal inrichten van waardestromen kan alleen als de organisatie het juiste design heeft . Veel organisaties lopen zichzelf voor de voeten (ondanks de vele initiatieven) omdat de directie niet echt durft te sleutelen aan het organisatiedesign. De quote van W.E. Deming “A good person will always be beaten by a bad system,” vormen de trigger voor dit thema.

Evaluate your organization through our Progression Model

bottom of page