top of page

Waarom een team tool?

Bijgewerkt op: 1 jul. 2019

Veel teams in organisaties zijn niet meer dan een groep mensen die rapporteren aan dezelfde manager. De meerwaarde van teams wordt in dat geval niet echt aangeboord of gecultiveerd, vaak omdat het nog niet echt nodig is.
Waar doet de kracht van teams er wel toe?

De kracht van teams wordt onontbeerlijk in contexten die zo complex en ambigu zijn, dat er collectieve intelligentie nodig is. Binnen dit kader passen onze Team Progressions. Het zijn zes dimensies waarlangs teams collectieve intelligentie ontwikkelen. We kwamen bij die inzichten door krachtige teams te observeren en toetsten onze inzichten ondertussen in heel uiteenlopende contexten.


De manier waarop organisaties nog te vaak met teams aan de slag gaan:

Ook al vertellen veel organisaties dat ze teams belangrijk vinden, de meeste organisaties zetten nog in op individuele ontwikkeling. Concreet betekent dit dat er zelden wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van collectieve vermogens, die tussen de neuzen van mensen zitten. Collectieve vermogens kunnen immers enkel ontstaan vanuit collectieve interactie.

Een voetbalploeg wordt ook geen ploeg door de spelers afzonderlijk te trainen. Een topteam vorm je door aan de slag te gaan met het team. Er is geen andere weg, ook niet door de leidinggevende even uit het team te halen en hem of haar te trainen, al is dit wel een eerste goede stap.

Daarnaast merken we dat veel interventies - gericht op teamontwikkeling - enkel gericht zijn op de interne werking van het team en niet echt op de inbedding van het team in de bredere organisatiecontext. Teams hebben nl. “stakeholders” die elke dag opnieuw ervaren of een team goed functioneert of niet. We zien vaak teams die zichzelf goed vinden terwijl de stakeholders van het team daar een heel andere visie op nahouden.

Als er dan toch teaminterventies worden gepland, dan zijn ze niet voldoende frequent (bv. jaarlijks) of los van het dagelijkse werk (cfr. ‘outdoor’ teambuilding). Begrijp ons niet verkeerd, ook dit zijn stappen in de goede richting maar er is meer regelmaat nodig en de interventies moeten gekoppeld zijn aan het dagelijkse werk, daar wil je immers een effectieve teamdynamiek zien ontstaan.

Hoe onze Team Progressions je hierbij kunnen helpen:

Door bijzonder effectieve teams te observeren en te modelleren, ontdekten wij zes dimensies waarlangs het potentieel van teams zich ontwikkelt. We noemden ze daarom “Team Progressions”. We ontwikkelden – op basis van een reeks concrete gedragsindicatoren – een vragenlijst van 6 x 10 vragen.

Deze vragen leggen we vervolgens voor aan de teamleden en aan een aantal bewust gekozen stakeholders van het team. Dit gebeurt door middel van het anoniem toekennen van scores via een online tool. Op die manier krijg je – d.m.v. een overzichtelijk rapport - een duidelijk zicht op de sterktes, zwaktes en twistpunten van het team en dit volgens de 6 Progressions, gestaafd door feedback van een aantal stakeholders.

Op basis van de resultaten en de adviezen in het rapport, wordt het inzichtelijk wat de beste volgende ontwikkelingsstappen zijn voor het team. Een follow-up meting is in die zin ook mogelijk na enkele maanden. De progressie wordt dan onmiddellijk kwantitatief in kaart gebracht!

77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page