PROGRESSION DESIGNERS MANIFESTO

Change is inevitable, progress is a choice

We kijken niet enkel naar de onderdelen van een organisatie maar ook naar het samenspel tussen die verschillende onderdelen.


De performantie van een organisatie is recht evenredig met de kwaliteit van het samenspel tussen de verschillende onderdelen ervan: departementen, teams, disciplines, hiërarchische lagen, ... Met andere woorden: de mate van samenhang tussen de verschillende onderdelen bepaalt veel meer het potentieel van een organisatie dan de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen op zich.
We stimuleren het lerend vermogen van de organisatie door de uitdagingen die zich aanbieden in te zetten als leeropportuniteiten. Werken en leren gaan daardoor hand in hand.


Werken en leren werden de voorbije decennia te veel als separate werelden beschouwd. Wie aan het leren was, was niet aan het werken. Leren werd als een uitje gezien. In een snel veranderende wereld vallen werken en leren terug samen, beide zijn – als twee zijden van een munt – nodig om de missie en de strategie van de organisatie waar te kunnen maken. Een progressiegerichte organisatie ziet een uitdaging niet meer als een hindernis op de weg maar als een kans tot ontwikkeling. Wij houden er dan ook van om de oogst van onze interventies op minstens twee vlakken te zien: de kleine of grote stap vooruit (= het resultaat) en de ontwikkeling van nieuwe vermogens waardoor meer mogelijk wordt (= leereffect). Kortom, we wenden uitdagingen graag aan als katalysator voor de groei en de ontwikkeling van de organisatie.
We benaderen complexe uitdagingen als “Adaptive Challenges


Het is één van de meest terugkerende valkuilen waar organisaties telkens weer in tuimelen, met name het benaderen van “Adaptive Challenges” alsof het “Technical Problems” zijn. Technical Problems raken verholpen d.m.v. inhoudelijke expertise en logisch oorzaak-en-gevolg denken. Deze leiden meestal tot een plan van aanpak met een reeks oplossingen die één voor één worden geïmplementeerd en vaak met open armen worden ontvangen. Denk hierbij aan een technicus die een probleem met de waterleiding komt verhelpen … Adaptive challenges daarentegen zijn afhankelijk van veel verschillende factoren die als jonge, onvoorspelbare pups op elkaar inwerken. Kant-en-klare oplossingen werken niet omdat elke uitdaging een uniek karakter heeft. Als er toch voor een Technical Solution wordt gekozen dan leidt dat vaak tot vervreemding en ontzieling. Adaptive Challenges dagen ons uit om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen, om onbewuste assumpties op te sporen en ruimte te maken voor nieuwe en dat verloopt niet op een voorspelbare – laat staan planbare – manier. Het verloopt rommelig, met vallen en opstaan en lijkt meer op een marathon dan op een sprint. Voor een Technical Problem bel je best een expert met een uitgepuurde plug-and-play oplossing. Wil je je tanden zetten in een Adaptive Challenge, bel dan ons, de Progression Designers. Naast onze inhoudelijke expertise bouwden we jaren ervaring op als begeleiders van organisatie-ontwikkeling. We zijn door de wol geverfde ervaringsdeskundigen.
We denken in progressiestappen.


We beginnen op de plek waar de organisatie zich bevindt zonder een beeld te hebben van hoe of waar de organisatie zou moeten zijn, volgens de ene of andere hype. Elke organisatie heeft recht op haar ontwikkeling en eigenheid. We houden er van om ruimte en energie vrij te maken voor de stap die aansluit op het karakter en de draagkracht van de organisatie zoals ze nu is. Van daaruit toont de weg zich want elke stap leidt tot nieuwe energie, meer inzicht en vertrouwen om verder te ontwikkelen.
Een gezond levend systeem ontwikkelt zichzelf voortdurend naar hogere vormen van complexiteit.


De natuur leeft het ons al 3,8 miljard jaar voor. Net daarom erkennen we de natuur als inspiratiebron en als leermeester. We leren van termietenheuvels, kolonies, zwermen en kuddes; van waterstromen en weerfenomenen. We denken in eco-systemen en hoe ze bloeien of verschralen. We zijn hybride denkers en beperken ons niet graag tot één expertisedomein. We laten ons inspireren door algemene natuurkundige principes die de mensheid al eeuwenlang probeert te ontrafelen. Als het over design en ontwikkeling gaat, dan kunnen we nog ontzettend veel leren van de ons omringende natuur.
Er is geen punt waarop wijzelf of de dingen rondom onsaf” zijn.


We zijn vormgevers en begeleiders, geen fixers. Dat laatste hoort bij de wereld van “Technical Problems”. Daarom is niet de eindbestemming - het spreekwoordelijke oplossen van een puzzel - het doel maar wel het ontwikkelen van vermogens en wijsheid om verder te kunnen. Omdat dit alles ontstaat in de beweging, zetten wij de dingen dan ook graag in beweging door het pad vorm te geven, zodat er ruimte ontstaat voor progressie. Als wij klaar zijn, heeft de organisatie geleerd hoe ze in beweging kan komen en blijven op een manier die bij haar past…
Vorm volgt functie. Organisatie Design als katalysator voor "progress".


Design Thinking gaat veel verder dan visuals, producten en diensten. We leerden doorheen de jaren dat het design van een organisatie de gewenste interacties en vermogens kan ondersteunen. We zien echter dat heel wat organisaties - door hun design - in de weg lopen van hun eigen strategie. Dat is jammer want het kost tonnen energie en geld. Daarom houden wij van Design Thinking, Nudging en Poka Yoke’s. We spotten dan ook graag olifantenpaadjes want organisaties zitten er vol van. Organisatie Design gaat niet over het meesurfen op de één of andere hype. Het gaat over het leren kijken naar een organisatie als een uniek markt of waarde gericht eco-systeem rekening houdende met waar de organisatie naartoe wil evolueren. Maatwerk pur sang.